zadania podręcznika szkolnego

Jakie są wymagania stawiane przed współczesnym podręcznikiem?

11 grudnia 2020 Podręczniki szkolne

Pogłębiona definicja współczesnego podręcznika nie jest taka prosta. Obecnie, na potrzeby teorii i ćwiczeń, można przyjąć, że podręcznik jest publikacją spełniającą inne szczególne warunki. Jest to w istocie narzędzie dydaktyczne jako specyficzna, rozbudowana grupa komunikatów, stworzona w ścisłym związku z materiałem dydaktycznym, a także z wyznaczonymi celami na poziomie przedmiotowym związanymi z uczeniem się (które obejmują co najmniej część treści zatwierdzonego jednorocznego programu nauczania).

Dla kogo tworzone są podręczniki?

Każdy podręcznik jest pisany dla określonego odbiorcy, którym jest uczeń. Podręcznik jest to w istocie tekst przeznaczony dla konkretnego odbiorcy – ucznia (i/lub nauczyciela), która jest opisana przez rzeczywiste właściwości i niezbędne potrzeby doskonalenia psychofizycznego, charakterystyczne dla zweryfikowanej grupy wiekowej. Jest to struktura, która odzwierciedla wybraną specyficzną teorię związaną z edukacją.

Jaką formę przyjmują współczesne podręczniki szkolne?

Współcześnie forma to nie tylko podręcznik papierowy, co oznacza, że może być dostarczony w wersji niepapierowej (“elektronicznej”), najczęściej jako kompletny zestaw. Teoria z podręcznika jako subdyscypliny pedagogiki prowadzi do sformułowania pytań o miejsce niezliczonych publikacji w procesie pedagogicznym.

Wymagania stawiane przed podręcznikami

Aby podręczniki szkole spełniały stawiane przed nim wymagania, muszą one znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak: w jaki sposób podręcznik szkolny odnosi się do treści podstawy programowej, jak również do programu nauczania? W jakim kierunku powinna zmierzać jego stała personalizacja? W jakiej formie może być podręcznik dla klasy: papierowy czy elektroniczny? Prezentowane w literaturze pedagogicznej działy związane z podręcznikami ukazują ich dużą różnorodność, a przede wszystkim nacisk na funkcje dydaktyczne.

Jak się definiuje podręczniki szkolne?

Wszelkie podręczniki szkolne od Tania Książka będą również klasyfikowane według różnych kryteriów, takich jak:

  • etap nauki,
  • adresat,
  • metodyka nauczania,
  • rodzaj tematu.

Podsumowując, można ostatecznie stwierdzić, że podręcznik szkolny, niezależnie od formy, jest w rzeczywistości publikacją celowo stworzoną przez autora, aby osiągnąć cele dydaktyczne i określone w programie nauczania (i opartą na aktualnych treściach nauczania kompleksowo i wszechstronnie (inaczej) w ściśle określonym stopniu. Każdy podręczni pozostaje przez jakiś okres w posiadaniu ucznia.

Edukacja - azerbaijan_stockers - pl.freepik.com