19 grudnia, 2020

W jaki sposób wybierać podręczniki szkolne?

19 grudnia 2020 Podręczniki szkolne

Wybór podręcznika na trzy kolejne lata nie zawsze jest łatwy i wymaga dużej odpowiedzialności. Oprócz ważnych wymagań, takich jak zasadniczo wysoka jakość i estetyka, należy również wziąć pod uwagę trwałość, jaką powinny mieć podręczniki szkolne książek (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html). Ponadto, należy uwzględnić cenę, aby całkowita kwota nie została faktycznie przekroczona przy dokonywaniu wszystkich niezbędnych zakupów.

Funkcje podręczników w procesie dydaktycznym

Podręcznik i materiały towarzyszące odgrywają rolę w procesie uczenia się w różnych obszarach działalności uczniów. Pełnią one zatem następujące funkcje:

  • informacyjna odnosi się do dziedziny zdobywania wiedzy;
  • kształtowanie umiejętności;
  • doskonalenie i samokształcenie;
  • motywacyjna w obszarze związanym z emocjami i zachowaniem.

Dobre podręczniki szkolne to takie, które odnoszą się do wszystkich tych funkcji na znaczącym poziomie.

Znaczenie odpowiedniej treści w podręczniku

Wybierając podręcznik, kierujmy się metodologią wyboru tekstów kulturowych. Nagromadzenie tekstów literackich może skutecznie zniechęcać uczniów do czytania, dlatego ważne jest, aby fragmenty powieści, opowiadania czy nawet wiersze były łatwe do zrozumienia. Niektórzy nie powinni nie doceniać innych materiałów, takich jak ciekawe reprodukcje, odniesienia do filmów i utworów muzycznych.

Podręcznik jako pomoc w samodzielnej pracy

Podręcznik jest jednym z narzędzi, które pomogą uczniowi płynnie posługiwać się językiem ojczystym. Ćwiczenia i instrukcje powinny być ciekawe, nietypowe i wymagające – tylko wtedy uczeń chętnie i bez przymusu zajmie się nimi. Powinny się one różnić w zależności od stopnia skomplikowania, z jasnymi i dobrze określonymi instrukcjami. Aby podręcznik spełniał swoją rolę, powinien nie tylko dostarczać najważniejszych treści w sposób logiczny i aktualny, ale także inspirować, wzmacniać i zachęcać uczniów do znajdowania własnych odpowiedzi na różne pytania. Warto używać podręczników, które skupiają się na komunikacji. Doceniajmy krótkie, przykładowe dialogi nagrane w angażujący i często zabawny sposób, ponieważ są one również ulubionym typem pomocy dydaktycznych dla uczniów, którzy nie chcą oglądać długich tekstów.

Jaka jest konstrukcja dobrego podręcznika?

Dobry podręcznik powinien być komunikatywny, tzn. ustrukturyzowany i logiczny w większości warstw: treści, kompozycji, ilustracji, z jednej strony uwzględniający najnowsze osiągnięcia dydaktyczne i metodologiczne w temacie, a jednocześnie nie naruszający tradycji szkolnych.

Edukacja - zdjęcie utworzone przez azerbaijan_stockers - pl.freepik.com