Jak podręcznik może być wykorzystywany do samodzielnej pracy?

Funkcja ćwiczeniowa (praktyczna) każdego podręcznika jest też bardzo ważna. Wprowadza to wymagania dotyczące rozwijania u uczniów pożądanych umiejętności i nawyków. Podręczniki są także bardzo ważne do samodzielnej pracy.

Jakie może być praktyczne zastosowanie podręcznika?

Warunki zadania praktycznego danego podręcznika to przede wszystkim dobór treści i przykładów istotnych dla otaczającej rzeczywistości ucznia i stanowiących podstawę do rozwoju umiejętności praktycznych. Przydatne jest także umieszczenie wzmocnionej ekspozycji elementów wspomagających samodzielne uczenie się. Konieczny jest także właściwy jakościowy i ilościowy dobór różnego rodzaju ćwiczeń, w większości o charakterze praktycznym. Rozwiązania dla tej konkretnej funkcji to bloki ćwiczeń, które można umieszczać np. na końcu rozdziałów lub nawet większych modeli metodologicznych i streszczeń komunikatów. Treści mogą być w formie syntezy przedstawiane w formie werbalnej lub ilustracyjnej. Informacje o tym, gdzie i jak uczący może poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę.

Jak podręcznik pomaga w samodzielnej pracy?

Wykonywanie samokształcenia obejmuje procedury samodzielnego zdobywania nowego zrozumienia i samorozwoju związanego z umiejętnościami umysłowymi i użytecznymi. Warunki do samodzielnej nauki w tym podręczniku szkolnym to pobudzanie pozytywnej motywacji do działania (uczenia się), stymulowanie ćwiczeń i samodzielności. Konieczne jest tu także rozbudzanie zainteresowania uczniów tematem, co zachęca do dalszego poszukiwania informacji na potwierdzony temat. Liczy się też kompleksowa prezentacja materiałów z wieloma pytaniami zachęcającymi do dodatkowych badań, a także pokazywanie rzeczywistej praktycznej przydatności materiału dydaktycznego. Samokształcenie polega na radzeniu sobie z problemami.

Jak podręczniki mogą pomóc wychowywać dziecko?

Funkcja wychowawcza obejmuje cały zakres zagadnień związanych z naturą, od treści i podejścia, a także wpływa na rzeczywiste kształtowanie się specyficznych postaw uczniów wobec otaczającej ich rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. Znaczenie tej działalności stopniowo wzrasta wraz ze stopniowym wzrostem omawianych wcześniej cech: informacji, ćwiczeń, inspiracji i samokształcenia.

Zalety strony wizualnej podręcznika

Atrakcyjne z zewnątrz, bardzo starannie i ciekawie opracowane i wydane podręczniki szkolne będą znacznie skuteczniejsze w procesie uczenia się niż zwykłe szare, bezbarwne i pozbawione wyraźnego wyrażenia.

Zdjęcie utworzone przez azerbaijan_stockers - pl.freepik.com